Oficjalny komunikat w sprawie rozporządzeń dotyczących bezzałogowych statków powietrznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków został 19 kwietnia 2016 r. podpisany przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, a 12 lipca 2016 r. przez Ministra Obrony Narodowej.

Podpisany przez MIB i MON projekt, zostanie skierowany do podpisu "w porozumieniu" do MSWiA, a następnie do MSiT.

Uzyskanie wszystkich podpisów umożliwi skierowanie rozporządzenia do Rządowego Centrum Legislacji celem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji jest aktualnie przygotowywany do przedłożenia do podpisu Ministra Infrastruktury i Budownictwa, a po podpisaniu zostanie skierowany do podpisu „w porozumieniu" kolejno do MSWiA i MON.

Uzyskanie wszystkich podpisów umożliwi skierowanie rozporządzenia do Rządowego Centrum Legislacji celem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa