Badanie rynku dronów 2017 - zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu rozpoznania potencjału dronowego w Polsce

Ankieta skierowana jest do przedsiębiorców (osoby prawne, osoby prowadzące działalność gospodarczą), jednostek badawczo-rozwojowych i organizacji pozarządowych, o ile uzyskiwały przychody z działalności związanej z dronami.

Według wstępnego badania na rynku dronowym działa 272 podmiotów gospodarczych, w tym 94 osób prawnych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych i instytutów badawczo-rozwojowych). Większość firm jest prowadzana w formie działalności gospodarczej. Suma ich przychodów ze sprzedaży tworzy wartość rynku, niezbędną wartość do oceny jego stanu i kierunku rozwoju. Ku pamięci, wartość rynku wyniosła 201,31 mln złotych w 2016 r. Szacujemy, że rynek wzrósł w 2017 r. o 25% i wynosi 251,64 mln zł. A może się było inaczej?

Żeby to potwierdzić lub zaprzeczyć, należy porównać formalny stan przedsiębiorstw dronowych wynikający z dostępnych źródeł jak Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) czy Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej (CEiDG) z oceną samych przedsiębiorców. Służy temu ankieta dronowa: http://www.5zywiolow.pl/ankieta-rynek-dronow-polsce-2017/.

Dodatkowo, jeśli myślisz o starcie w Olimpiadzie Droneradar, mamy dla Ciebie kuszącą propozycję: opowiedz nam o swojej firmie, a w zamian oferujemy 10% zniżkę opłaty startowej, jeśli zdecydujesz się na udział we trójboju dronowym który odbędzie się 9 czerwca w Aeroklubie Krakowskim.

Organizatorem badania jest Fundacja „Instytut Mikromakro”. Koordynatorem ankiety do którego należy kierować ewentualne pytania jest Sławomir Kosieliński (kosiel@mikromakro.pl).

Gorąco zapraszamy do udziału w ankiecie