DroneRadar w ATZ Warszawa Babice (EPBC), czyli ułatwienia dla lotów dronami w północnej części Warszawy

Z nieskrywaną radością, pragniemy poinformować, że zarządzający lotniskiem Warszawa Babice (EPBC) czyli Centrum Usług Logistycznych (CUL), dołączył do lotnisk z dostępem do konsoli DroneRadar, dedykowanej dla służb ruchu lotniczego ATS (Air Traffic Services).

Od dzisiaj, uzyskanie zgody na lot bezzałogowym statkiem powietrznym powinno być łatwiejsze i szybsze.

Loty dronami w strefie ATZ, zgodnie z decyzją CUL (należącym do MSWiA) wymagają uzyskania zgody (na podstawie maila na adres operacyjny.lotnisko@cul.com.pl ) na 2 dni przed planowanym lotem. Po jej uzyskaniu, w trakcie wykonania lotu, wymagana jest rejestracja lotu (Check-In) w aplikacji DroneRadar z podaniem numeru zgody, lub telefoniczne zgłoszenie do Lotniskowej Służby Informacji Powietrznej (AFIS) pod numerami: +48261855369, +48504315889.

Uwaga! Zgoda na lot nie jest wymagana w przypadku wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi o całkowitej masie startowej < 0,6 kg i w przypadku wykonywania lotów w odległości większej niż 1 km od granicy lotniska i do wysokości nie większej niż 30 m lub do wysokości najwyższej przeszkody, w tym drzew lub obiektów budowlanych, znajdującej się w promieniu do 100 m od operatora. Jednak, dobrą praktyką jest rejestracja każdego lotu w aplikacji DroneRadar. Wszystkie potrzebne informacje, znajdziecie w aplikacji.

Wszelkie zgody, potwierdzenia lub modyfikacje lotów, będą oznaczane w aplikacji prefiksem "epbc*". Pamiętajcie, aby stosować się do zaleceń zarządzającego strefą ATZ EPBC.

Oficjalny komunikat, na stronie: http://lotnisko.cul.com.pl/pages/komunikaty--2

Bezpiecznych lotów!