Nowe wytyczne SSRLSZ RP w sprawie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi w MATZ i MCTR

28 maja 2018 roku, Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej opublikowało wytyczne w sprawie uszczegółowienia zasad wykonywania lotów modeli latających oraz bezzałogowych statków powietrznych o MTOM nie większej niż 25 kg w strefach kontrolowanych lotnisk wojskowych (MCTR).

Wytyczne Szefa SSRLSZ RP dotyczą wykonywania zarówno wykonywania lotów w zasięgu wzroku operatora VLOS i poza zasięgiem wzroku BVLOS.

Pliki do pobrania:
Wytyczne SSRLSZ RP z dnia 28 maja 2018 w sprawie lotów RPAS w wojskowych przestrzeniach MATZ i MCTR

Formularz zgłoszenia lotów bezzałogowych statków powietrznych
i modeli latających (o mtom nie większej niż 25 kg)

Bezpiecznych lotów!