Aktualizacja aplikacji: grupowanie przestrzeni, RPA i możliwość wpisania numeru zgody na lot

Mili. Wiemy, że kazaliśmy Wam długo czekać na aktualizację aplikacji, ale mamy nadzieję, że nowe funkcje zrekompensują oczekiwanie. Co nowego?

Grupowanie przestrzeni
Problem świadomości liczby nakładających się przestrzeni, zgłaszany był przez Was wielokrotnie. W miejscach, gdzie kumulowały się przestrzenie tego samego typu, np. TRA (na wschód od Arłamowa), użytkownicy w zakładce Info, intuicyjnie czytali informację jedynie o pierwszej przestrzeni. Rzadko kto, przewijał ekran do dołu, aby zapoznać się z kompletem informacji. Od dzisiaj, liczba nakładających się przestrzeni określona jest mnożnikiem x[liczba nakładających się przestrzeni].

Wyświetlanie przestrzeni RPA
RPA to rejony lotów w promieniu 6km od granic lotnisk kontrolowanych, objętych strefami CTR gdzie wykonywanie lotów dronami o masie większej niż 600gr. i na wysokościach większych niż 30m wymaga zgody Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Dzięki tym rejonom dowiecie się do jakiej wysokości lotów możecie otrzymać zgodę od PAŻP. Jest to dopiero pierwszy krok do dalszego uproszczenia i automatyzacji uzyskiwania zgód w tej przestrzeni.

Aktualizacja umożliwia włączenie wyświetlania stref RPA. Uwaga! Strefy RPA zmieniają logikę sygnalizatora (trzech lampek). Opcję, polecamy jedynie dla świadomych i zaawansowanych użytkowników.

Uwaga! Strefy RPA zostaną dodane do bazy przestrzeni w DroneRadar 5 października 2018r. Do tego czasu przełącznik, będzie nieaktywny.

Możliwość wpisania numeru uzyskanej zgody na lot
To jest właściwie najważniejsza zmiana, która otwiera drogę do jeszcze głębszej i lepszej integracji z PAŻP i SSRLSZ RP. Uzyskana zgoda, wpisana w polu podczas rejestracji lotu, pojawi się w na dedykowanych konsolach służb ruchu lotniczego, oraz wszystkich organizacjach (urzędach, jednostkach administracji publicznej, itp.), od których zgoda była wymagana. O tej usłudze, opowiemy więcej niebawem.

Bezpiecznych lotów!
Zespół DroneRadar