DroneRadar dołączył do europejskiej sieci demonstratorów U-space

19 października w Antwerpii, został podpisany Manifest, inaugurujący paneuropejską sieć demonstratorów U-space. Inicjatywa stworzona pod okiem Komisarz do spraw transportu Pani Violety Bulc, która osobiście określiła cele programu, wśród których między innymi znalazły się: konieczność stworzenia jednolitego, praktycznego i technologicznie-sprawnego systemu w Unii Europejskiej.

Podpisy zostały celowo zniekształcone.

Komisarz, podkreśliła, że zagadnienia bezzałogowych statków powietrznych są elementarną częścią filozofii SMART-CITY oraz SMART-VILLAGES.

Polecamy obejrzenie przemówienia Pani Violety Bulc podczas inauguracji programu: https://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I161941

Polskę, w dniu inauguracji "European Network of U-space Demonstrators", reprezentowali: przedstawiciele: Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej oraz DroneRadar. Manifest jest kolejnym krokiem w unifikacji interdyscyplinarnych zagadnień prawa, technologii oraz potrzeb w sferze unijnej. CEDD (Central European Drone Demonstrator) będzie naszym rodzimym poligonem doświadczalnym połączonym z europejską inicjatywą.

Z naszej strony, będziemy brać aktywny udział w połączeniu DroneRadar ze światowymi systemami UTM/DTM, realizującymi funkcje orkiestracji ruchu w szeroko rozumianym U-space. Wierzymy w ogromną rolę takich inicjatyw, których nadrzędnym celem jest stworzenie jednego wspólnego nieba dla dronów.

Do demonstratora, mogą dołączyć kolejne firmy, do czego namawiamy.