Deklaracja amsterdamska - subiektywnie

28 listopada w Amsterdamie podczas High Level Conference on Drones została podpisana Deklaracja, wyznaczająca kierunek rozwoju usług dronowych.

  1. Zapewnienie wsparcia państwom członkowskim we wdrażaniu przepisów europejskich;
  2. Rozwijanie, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i wszystkimi zainteresowanymi stronami, zasad dla konkurencyjnego rozwoju usług U-space, oraz pomoc w wykorzystywaniu dronów w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej „Single European Sky”;
  3. Opracowanie europejskich standardów dla dronów w celu spełnienia europejskich wymagań legislacyjnych w wymiarze globalnym;
  4. Wspieranie miast w ich wysiłkach na rzecz zapewnienia podatnego gruntu dla innowacyjnych rozwiązań, integrujących trzeci wymiar (3D) w planowaniu urbanistycznym;
  5. Opracowywanie materiałów komunikacyjnych i promocyjnych dla wszystkich pilotów dronów i pozostałych zaangażowanych takich jak na przykład władze lokalne;
  6. Dalsze wzmacnianie tworzenia europejskiej sieci demonstratorów U-space w celu przyspieszenia wdrażania usług dronowych;
  7. Inwestowanie w niezbędne działania badawczo-rozwojowe, które są kluczowym czynnikiem dla rozwoju bezpiecznych i nieszkodliwych dla środowiska operacji dronowych w Europie.

Jako twórcy aplikacji DroneRadar aktywnie uczestniczyliśmy w konferencji prezentując rodzime rozwiązania. Wzięliśmy udział na specjalnie zorganizowanej konferencji poświęconej prezentacji polskich osiągnięć.
Na zdjęciu od lewej: Prezes ULC Piotr Samson, Komisarz do spraw Transportu Violeta Bulc, Małgorzata Darowska z Ministerstwa Infrastruktury.

Co dla nas oznacza Deklaracja amsterdamska?

Przede wszystkim, podkreśla istotę zaangażowania się w projekty Unii Europejskiej w obszarze współtworzenia i integracji systemów UTM. W ich wyniku podjęliśmy rozmowy z kluczowymi producentami systemów UTM, takimi jak Altitude Angel, Airmap, Indra w celu integracji, zapewniającej w pierwszej kolejności świadomą turystykę dronową.

Panel, o zaangażowaniu się największych producentów dronów w spełnienie wymagań dla kategorii „Open”, w kontekście wymagań europejskich daje nadzieję, na otwarcie ich interfejsów na automatyczne wdrażanie regulacji w systemy operacyjne i aplikacje dronów. Jako producent systemu UTM, widzimy w tym ogromną szansę dla rozwoju bezpiecznych usług, w których zamiast producenta, lokalna organizacja (w Polsce to PAŻP a w przyszłości lokalna administracja) za pomocą systemu informatycznego będzie decydowała o tym gdzie drony mogą a gdzie nie mogą latać.

Podsumowując, widzimy jeszcze większą potrzebę zaangażowania się w Droniadę 2019, polską markę konkursową dla uczelni i wynalazców. Z poparciem Deklaracji amsterdamskiej postaramy się aby tworzone przez nas oprogramowanie, przyczyniło się do upowszechnienia marki imprezy na świecie.

A tym czasem wracamy do ostatniej fazy wdrażania kolejnej wersji DroneRadar o której usłyszycie już niebawem. Stay tuned!

Uwaga! Powyższe tłumaczenie Deklaracji amsterdamskiej jest naszym autorskim
Link do: The EU paves the way to establish the common European drone services market.