Biała Księga Rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych

5 lutego została opublikowana Biała Księga Rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych (ang. White Paper). Dokument opracowany został przez Ministerstwo Infrastruktury i Polski Instytut Ekonomiczny.

Drony w Polsce stały się elementem budowy nowej infrastruktury. Z uwagi na fakt, że integracja dronów z istniejącymi środkami transportu, wymaga globalnych w skali kraju, Europy i świata zmian legislacyjnych, umieszczenie ich w programie strategicznym państwa, przy wskazaniu lidera programu daje realne szanse na utrzymanie Polski w czołówce państw tworzących nowoczesne rozwiązania.

Powołanie w MI pełnomocnika ds. bezzałogowych statków powietrznych Pani Małgorzaty Darowskiej, której zadaniem będzie koordynacja i współpraca z innymi resortami i administracją publiczną oraz z rozwijającym się rynkiem, zostało dostrzeżone i bardzo dobrze odebrane na arenie międzynarodowej, szczególnie w Komisji Europejskiej, czego osobiście byliśmy świadkami. Należy podkreślić, że prace nad programem trwały nieprzerwanie od 2017 roku.

W subiektywnej ocenie, cieszy, że nowe przepisy powstają na bazie doświadczeń podmiotów realizujących zadania w obowiązującej sferze prawnej, a "DroneRadarowe" statystyki będące ilustracją Waszej legalnej aktywności posłużyły jako wkład do Białej Księgi.

Pobierz raport „Biała Księga Rynku BSP".