Subiektywne słowo o zmianach w przestrzeni powietrznej w FIR EPWW po 23 maja 2019

EP_Amdt_A_2019_214, EPAmdtMILA2019106, EPAmdtVFRA_2019 zawierają prawdopodobnie największe zmiany w przestrzeni od kilku lat. Reorganizacja, struktur jest znacząca, oddziałowując między innymi na lotnictwo ogólne oraz pilotów i operatorów bezzałogowych statków powietrznych.

Co się zmieniło w FIR EPWW po 23-MAY-2019?

  1. W ogólnym rozrachunku, stosunek dodanych do usuniętych przestrzeni wynosi 106:34, czyli dodano 106 przestrzenie a 34 usunięto (jest to liczba ogólna i przybliżona, zawierająca również NOTAMy i przestrzeni których dodanie lub usunięcie wynika z wcześniejszych suplementów lub depesz.
  2. Dodano 29 MRT. Usunięto 0.
  3. W ogólnym rozrachunku usunięto 19 stref TSA.
  4. Zmieniono (granice poziome lub pionowe) 26 z 76 stref TSA. Na szczęście w dużej części, jeśli były obniżane granice to w przestrzeni kontrolowanej głównie z FL135 do FL95.
  5. Na dzień 23 maja jest 246 stref TRA. Dodano 46 strefy głównie od GND i 2000ft. Zmieniono granice poziome i /lub pionowe 69 stref TRA (na szczęście 37 stref to kosmetyczne horyzontalne zmiany stref ADIZ)
  6. Sporo się zadziało w strefach RMZ. Połączono RMZ Warszawy i Modlina. Dodano między innymi RMZ wokół lotniska EPSY (Olsztyn-Mazury).
  7. Zniknęły wszystkie strefy MATZ poprzez wymianę pozostałych 9 MATZ na MCTR.
  8. Wymieniono segmenty MATZ na MTMA.

Wiele osób zadaje pytanie po co te zmiany? O celowości zmian czytamy na stronie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Podsumowując, Bądźcie czujni! W aplikacji mobilnej DroneRadar dostępnej w AppStore i Google Play znajdziecie zaktualizowane mapy.
Jak nie jesteście pewni, dzwońcie pod wskazane w aplikacji numery. I pamiętajcie, że niewiedza nie zwalnia z przestrzegania prawa.

Powodzenia!

Załączona mapka choć nie idealna (nie uwzględnia aktywności stref zgodnie z AUP) zmiany w granicach poziomych.