"FAQ", czyli spieszymy z odpowiedziami na najczęstsze pytania

1. Czy jest obowiązkowe zgłoszenie lotu dronem w aplikacji DroneRadar?

Od 18 kwietnia do odwołania, każdy lot dronem niezależnie od masy i wysokości lotu należy zgłosić w aplikacji DroneRadar. Podstawa prawna: W dniu 18 kwietnia 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 695), które określają nowe wymogi wykonywania operacji z użyciem bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Kompletny komunikat znajdziecie na stronie: https://www.pansa.pl/nowe-wymogi-wykonywania-operacji-z-uzyciem-bsp-w-zwiazku-z-koronawirusem/

2. Czy latając dronem w pomieszczeniu zamkniętym, muszę zgłaszać lot w DroneRadar?

Nie

3. Gdzie, musze zgłaszać plan lotu na drona a gdzie nie? O co chodzi z "Misją w PansaUTM"?

Złożenie dronowego planu lotu dFPL (ang. Drone Flight Plan), czyli misji w PansaUTM potrzebne jest WYŁĄCZNIE W MIEJSCACH gdzie wymagana jest zgoda na lot Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) i/lub lokalnego włodarza. Takimi miejscami są strefy kontrolowane lotnisk CTR, czyli z reguły w większych miastach. Uwaga! Drony do pewnej masy, do pewnej wysokości lotu i w pewnej odległości od lotniska kontrolowanego, nie wymagają zgody na lot w przestrzeni kontrolowanej, np,: dron o masie < 600 gr w odległości większej niż 1km od granicy lotniska do wysokości 30m nie wymagają złożenia misji w PansaUTM. O miejscu gdzie taki plan lotu należy zgłosić poinformuje Was aplikacja DroneRadar. W momencie zgłaszania lotu (Checkin) aplikacja powie, że musicie się zarejestrować, zalogować i złożyć plan lotu na stronie utm.pansa.pl.

4. Gdzie jest instrukcja obsługi do PansaUTM i DroneRadar?

Podręcznik dFPL, czyli instrukcja złożyć Misję w PansaUTM
Instrukcja użytkowania aplikacji DroneRadar

A i jedna ważna rzecz. Aplikacja DroneRadar w systemie PansaUTM nazywa się dPilot (od Drone Pilot).

5. Gdzie są aktualności PAŻP dotyczące lotów dronami?

Pamiętajcie aby śledzić gdzie system UTM działa operacyjnie i jest jedyna formą zgłaszania lotów, a gdzie jest testowany równolegle ze zgłoszeniami papierowymi. Aktualności łącznie z podręcznikami użytkowania modułów dedykowanych UAVO znajdziecie tutaj https://www.pansa.pl/pansautm_news/

6. PansaUTM nie wyświetla mi się na urządzeniu mobilnym

Strona PansaUTM jest stroną zoptymalizowaną pod przeglądarkę www Chrome. Oczywiście możecie spróbować uruchomić ja na urządzeniu mobilnym (smartfon, tablet) ale pamiętajcie aby przeglądać ja w poziomie. Minimalna szerokość ekranu to 600 pikseli.

7. Chcę latać w wojskowej przestrzeni kontrolowanej MCTR. Co mam zrobić?

Zasady lotu (wytyczne) w przestrzeniach kontrolowanych, określone są przez Szefostwo Służby RUchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, na stronie: https://ssrlszrp.wp.mil.pl/u/WytycznewsprawiewykonywanialotowprzezRPAS.pdf

8. Gdzie jest więcej FAQ?

Więcej FAQ jest w aplikacji mobilnej DroneRadar w zakładce FAQ.

PansaUTM to koncepcja cyfrowej koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych i zarządzania wnioskami oraz zgodami na loty w polskiej przestrzeni powietrznej. Na rozwiązanie, które od marca operacyjnie funkcjonuje na polskich lotniskach składają się autorskie rozwiązania PAŻP oraz część systemowa dostarczana przez partnera technologicznego HAWK-E, zintegrowana z najbardziej popularną wśród operatorów dronów w Polsce aplikacją DroneRadar.