Co nowego w aplikacji Droneradar?

Wsparcie obsługi przeterminowanego Checkinu w przestrzeniach kontrolowanych (brązowa ikona)

Istotną i długo wyczekiwaną zmianą przez Służby Ruchu Lotniczego, jest obsługa przeterminowanych Checkinów, po angielsku Overdue. Funkcja ta polega na tym, że w przestrzeniach kontrolowanych CTR, gdzie jest wymagane złożenie planu lotu (dFPL), nałożono na Operatora/Pilota obowiązek zakończenia lotu (funkcja w aplikacji „Zakończ Checkin”). Co ważne, funkcja ta działa nawet po upływie zadeklarowanego czasu trwania Checkinu. Celem tego procesu jest zapewnienie służby kontroli ruchu lotniczego o zakończonym locie.

Do tej pory po zadeklarowanym czasie Checkin po prostu znikał. W nowej wersji, Checkin po zadeklarowanym czasie lotu, zmieni kolor na brązowy i będzie wymagał potwierdzenia zakończenia za pomocą dużego czerwonego guzika „Przekroczono czas”. Na trzy minuty przed zadeklarowanym końcem czasu lotu, w momencie zakończenia Checkinu i minutę po zakończeniu, pojawi się stosowny komunikat przypominający o konieczności zakończenia lotu. W momencie upływu czasu trwania lotu, kolor ikonki zmieni się na brązowy.

Zakończenie lotu w aplikacji jest oficjalnym jest oficjalnym potwierdzeniem lądowania. Funkcja ta jest bardzo potrzebna dla kontrolerów ruchu lotniczego którzy potrzebują pewnego mechanizmu informującego o zakończeniu lotu.

Możliwość dodania numeru Operatora i Pilota przy rejestracji lotu (Checkin)

Przy rejestracji lotu, dodano możliwość podania numeru Operatora i numeru Pilota. Oba te numery są oficjalnymi danymi nadawanymi przez CAA (Civil Aviation Authority) w Polsce Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC). Więcej na https://drony.ulc.gov.pl . Wpisane numery są zapamiętywane przez aplikację.

SuperPilot czyli osoba z dodatkowymi uprawnieniami, kiedyś członek słynnej PAŻP-owskiej „Skróconej listy”

Dla często latających osób, szczególnie w przestrzeniach kontrolowanych, to dodatkowe uprawnienia i przywileje w systemie PansaUTM. W przeszłości podczas koordynacji papierowej uznani przez PAŻP Piloci znajdowali się na tzw. „skróconej liście”. Niebawem PAŻP opublikuje kryteria jakie trzeba spełnić, aby stać się „SuperPilot-em”.

Automatic Capacity Management (ACM) czyli automatyczne wydawanie zgód

ACM obsługuje dwa typy automatycznych zgód: akceptację planów lotów dFPL oraz automatyczne zgody na start (ang. „Take-off” permission) . Usługa jest dostępna wyłącznie dla użytkowników PansaUTM o statusie SuperPilot i dla lotów VLOS. Wraz z tą funkcją, wprowadzono godzinowe pojemności przestrzeni geograficznych RPA w obrębie CTR-ów. Oznacza to, że Szef Wieży ma wyłączne prawo do określenia maksymalnej godzinowej pojemności, i decyzji czy zgody są wydawane na plany lotów i/lub zgody na start. Jeśli Szef Wieży nie włączy możliwości wydawania automatycznych zgód, należy oczekiwać na ręczną zgodę. Podobnie ze zgodami na start.