Zaproszenie do testów nowej usługi GREY - Geomatic Remote Eye

Obiecaliśmy i czas dotrzymać słowa!

Nasi mili,
Na początku 2021 roku podjęliśmy strategiczną decyzję, że aplikacja Droneradar w całości będzie bezpłatna w swojej pełnej funkcjonalności. Niektórzy z licznej grupy osób, które za nią zapłaciły, poczuli się, delikatnie rzecz ujmując „niekomfortowo” (wniosek wyciągnęliśmy na podstawie wybranych Waszych komentarzy). Ale! Wraz z decyzją o niepobieraniu opłat, obiecaliśmy prezent niespodziankę. W tym miejscu chcielibyśmy jeszcze raz, podziękować wszystkim którzy nam zaufali i zakupili aplikację mobilną, co wspierało jej rozwój. Zanim jeszcze o niespodziance, chcielibyśmy dać Wam dwa słowa wyjaśnienia. Decyzja o zaniechaniu pobierania opłat za wersję Droneradar Premium, była podyktowana faktem, że z dniem 18 kwietnia 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 695), które określiły nowe wymogi wykonywania operacji z użyciem bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Znalazł się tam zapis o konieczności rejestrowania każdego lotu za pomocą systemu teleinformatycznego. Z uwagi, że poza telefonem i faxem, aplikacja Droneradar była (i ciągle jest) jedyną tego typu aplikacją, podjęliśmy decyzję, dla zachowania pełnej transparentności, aby nie pobierać opłat. Mam nadzieję, że zrozumieliście nasze intencje. A teraz do rzeczy.

Co to za niespodzianka?

Przez ostatnie 3 lata, wspólnie z WIZIPISI (Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji) i firmą Creotech Instruments zajmowaliśmy się przygotowaniem zupełnie nowego produktu GREY. Produktu, który będzie Was wspierał w żmudnym, czasochłonnym i często kosztownym procesie przygotowywania analizy ryzyka. Dostępne na rynku narzędzia wspierania analiz SORA, są deklaratywne, co oznacza, że na podstawie najlepszej Waszej wiedzy (którą często trudno zdobyć, jeśli nie jesteście na miejscu) szacujecie ryzyko, wypełniając EAS-owskie formularze. Niestety analiza SORA, okazała się procesem niewspółmiernie (do faktycznych korzyści) trudnym do spełnienia, przez co wielu z Was (ponad 95%) zaczęło korzystać z narodowych scenariuszy NSTS (bo przecież ciągle nie można korzystać z STS-1 i STS-2 bowiem te wymagają bezzałogowców z nadaną klasą, a tej jeszcze nikt nie nadaje). Nawet EASA po cichu przyznała się, że proces jest trudny, wydłużając ostatnio czas obowiązywania narodowych scenariuszy do 2025 roku. Dodatkowo w związku z obowiązywaniem wytycznych (15-23) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29.12.2020 postanowiliśmy ułatwić Wam proces przygotowania do lotu za pomocą portalu, w którym w DOWOLNYM miejscu w Polsce możecie zaplanować lot rysując trasę przelotu. My w zamian, na podstawie wszystkich zagregowanych danych (lista wybranych poniżej), przygotujemy dla Was raport pdf z pełną analizą. Raport ten, będzie docelowo zgodny z wymaganiami ustanowionymi przed odpowiednią władzę.

Dane które używamy do przygotowania analizy przedlotowej.

  • modele DSM (Digital Surface Model) wraz z informacją o czasie pozyskania
  • danymi o estymowanej standardowej populacji
  • danymi dotyczącymi obiektów infrastruktury (drogi z podziałem na intensywność ruchu, budynki, więzienia, szkoły, przedszkola, itd.) wraz z przypisanymi im wartościami ryzyka w funkcji RHM (Risk Heat Map)
  • danymi o przeszkodach, w tymi liniami napowietrznymi średniego i wysokiego napięcia, trakcjami kolejowymi, znanymi masztami, wieżami, kominami i wieloma innymi
  • i wiele, wiele innych….

Dla kogo niespodzianka?

Wszystkich którzy zakupili aplikację Droneradar Premium chcielibyśmy za całego serca zaprosić do udziału w bezpłatnym okresie przedwdrożeniowym naszej nowej usługi w wersji Beta (link do usługi udostępnimy w połowie września 2021) wraz z pierwszym, bezpłatnym miesiącem użytkowania. W tym celu, należy wysłać maila na adres: grey@droneradar.eu z następującą treścią.

Tytuł: Wyrażam chęć do przystąpienia do testów przedprodukcyjnych systemu GREY (Geomatic Remote EYe)

Treść: Oświadczam, że zakupiłem/-am aplikację Droneradar Premium w sklepie Google Play lub App Store i chiałbym/-łabym dotrzymać dostęp do wersji Beta systemu GREY wraz z bezpłatnym pierwszym miesiącem użytkowania po wejściu systemu do produkcji*.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji usługi GREY. Firma Droneradar Sp. z o.o. zobowiązuje się do wykorzystania zebranych w tym zgłoszeniu danych WYŁĄCZNIE na użytek projektu GREY. Droneradar Sp. z o.o. deklaruje z całą odpowiedzialnością, że NIE UDOSTĘPNI nikomu, zebranych danych.

Czy to nie jest próba naciągania?

Ktoś mógłby odnieść wrażenie, że poszukujemy bezpłatnych testerów. Tak, poszukujemy. Ale, jeśli ktoś nie ma ochoty brać udziału w testach, to nie ma potrzeby, aby się logował. O tym, że zakończyliśmy testy i przeszliśmy do fazy produkcyjnej z bezpłatnym pierwszym miesiącem użytkowania, poinformujemy mailowo. Stąd prośba do wszystkich którzy zdecydują się na udział w testach, aby wysyłali swoje sugestie na adres grey@droneradar.eu.

Ile będzie kosztowała usługa?

Tego jeszcze nie możemy ujawnić, ale gwarantujemy, że będzie to bardzo przystępna kwota.

Zapraszamy!

Ślijcie maile. Czekamy i pracujemy nad usługą, która mamy nadzieje ułatwi Wam życie na tyle, że legalne latanie bezzałogowcami w Polsce będzie nie dość, że przyjemne to i łatwo-dostępne. Przepraszamy również za opóźnienie, ale skala tego projektu okazała się gigantyczna. Gwarantujemy, że się nie zawiedziecie.