Kłopoty z funkcjonowaniem aplikacji mobilnej Droneradar

4 sierpnia aplikacja mobilna Droneradar, współpracująca z systemem PansaUTM zaczęła wykazywać niestabilność w działaniu. Pracujemy nad ustaleniem przyczyn niestabilności wywołanej prawdopodobnie przez brak jej aktualizacji oraz zmian jej otoczenia programistycznego. Ze względu na realia finansowe, relacje własnościowe oraz ścisłe powiązanie pomiędzy aplikacją Droneradar a PansaUTM, nie jesteśmy w chwili obecnej w stanie podać terminu ich usunięcia.

Pragniemy, jednocześnie podkreślić, że aplikacja Droneradar zintegrowana z systemem PansaUTM którego w bardzo istotnej mierze byliśmy współtwórcami okazała się jak dotąd jedyną na świecie tak dojrzałą funkcjonalnie i technologicznie aplikacją zapewniającą dwukierunkową niewerbalną komunikację pomiędzy służbami ruchu lotniczego i pilotami Dronów, efektywne spójne i jednoznaczne interpretowanie przepisów i przestrzeni w celu podejmowania decyzji o locie, wsparcie strategicznego planowania lotów i dziesiątek drobnych funkcjonalności które jak to się mówi potocznie robiły temat. Niestety, wskutek braku finansowania projektu oraz braku dostępu do backendu PansaUTM nie jesteśmy w stanie zapewnić zespołu deweloperskiego, aby bezpłatnie utrzymywać aplikację Droneradar.

Jesteśmy otwarci na współpracę i chętnie wrócimy do tematu utrzymania i rozwoju aplikacji z PAŻP, ponieważ dalej mamy wielkie poczucie misji związanej z rozwojem rynku bezzałogowego i U-space w Polsce. Mamy też, jak czas pokazał, wyjątkowe kompetencje w tej dziedzinie. Wierzymy, że przez lata aplikacja mobilna Droneradar przyczyniła się w ogromnej mierze do podniesienia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników przestrzeni powietrznej w FIR EPWW.

Jednocześnie przepraszamy wszystkich użytkowników, w tym służby państwowe
korzystające z tego systemu oraz wojsko za zaistniałą sytuację i mamy nadzieję, że uda nam się w przyszłości przywrócić aplikację w takiej lub innej formie jak dotychczas.

Informacje jak latać legalnie bez aplikacji Droneradar umieścił PAŻP na swoich stronach: https://www.pansa.pl/problemy-z-aplikacja-mobilna-do-koordynacji-lotow-bsp/

Pamiętajcie o respektowaniu prawa.