FAQ

· 31 stycznia 2020 weszły w życie nowe przepisy dla lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi. Gdzie znaleźć niezbędne informacje?

Z uwagi na szeroki zakres zmian, polecamy analizę materiałów opracowanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego dostępnych na stronie drony.ulc.gov.pl

Czy od 31 grudnia 2020 mam obowiązek rejestracji?

Bezwzględnie tak, jeśli latasz dronem o masie startowej większej niż 250 gram, lub jakimkolwiek dronem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, np. kamerę. Otrzymany numer Operatora, wpisujecie przy Check-Inie.

Rejestracji należy dokonać na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, pod adresem: drony.ulc.gov.pl

Co mam zrobić z otrzymanym numerem rejestracyjnym Operatora i/lub Pilota?

Warto go wydrukować i mieć ze sobą na wypadek kontroli. Przy Check-Inie prosimy wpisać numer OPERATORA.

Dodatkowo, należy go napisać (lub przykleić) na dronie którym wykonujesz loty

Co się stało z nazwami stref lotniczych?

Strefy lotnicze oraz te, dedykowane dla U-space, zostaną na potrzeby dronów zmigrowane do stref geograficznych. Aktualny opis stref geograficznych, znajduje się w wytycznych Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Czy aplikacja DroneRadar jest zintegrowana z PAŻP i wojskowymi Służbami Ruchu Lotniczego?

Tak. Aplikacja jest zintegrowana z systemem PansaUTM należącym do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP wykorzystuje aplikację DroneRadar w celu ułatwienia uzyskania zgody na lot w wojskowych przestrzeniach MATZ.

Czy aplikację Droneradar można uruchomić na urządzeniach Huawei?

Aplikacja wymaga poprawnej obsługi Google Services. Niestety nie wszystkie telefony Huawei, je wspierają w pełnym zakresie. Z uwagi na wymogi certyfikacyjne, nie włożyliśmy aplikacji do App Galery. Jeśli używasz telefon Huawei i udało Ci się zainstalować aplikację, ale nie chce się uruchomić podając informację o braku obsługi powiadomień, polecamy wykonanie następujących czynności: https://consumer.huawei.com/en/support/content/en-us00407070/

Co się stało z wersją Premium?

Od 31 grudnia, wszystkie funkcje wersji Premium zostały przeniesione do wersji bezpłatnej. Wszystkim, którzy nabyli aplikację w wersji Premium, dziękujemy i obiecujemy prezent-niespodziankę. Ale o tym w niedalekiej przyszłości.

Po zarejestrowaniu miejsca lotów, zdarza się, że otrzymuje komunikat o otrzymaniu zgody na lot. Co to oznacza?

Każdy zgłoszony lot może być zaakceptowany, zmieniony lub odrzucony przez zarządzającego przestrzenią bądź służbę FIS. Poniżej prezentujemy komunikaty które towarzyszą każdej zmianie.

Chcę latać w przestrzeni G (niekontrolowanej), Droneradar pokazuje mi zieloną lampkę. Czy jest to dla mnie gwarancją, że w okolicy nie pojawi się jakiś samolot lub śmigłowiec ratowniczy?

Pamiętaj, że w przestrzeni klasy G obowiązuje zasada widzę i jestem widziany. Jako operator bezzałogowego statku powietrznego musisz ustąpić pierwszeństwa. Szczególnie powyżej 150m nad terenem w przestrzeni klasy G możesz spodziewać się ruchu załogowych statków powietrznych, w związku z tym loty powyżej warto zgłaszać do FIS. W FIS można również uzyskać informację o planowanych operacjach lotniczych na tym obszarze. Pamiętaj, że 150m to poza terenem zabudowanym minimalna wysokość lotów załogowymi statkami powietrznymi za wyjątkiem startów, lądowań i sytuacji awaryjnych załogowych statków powietrznych.

Dlaczego na mapie Droneradar Checkiny dla pół Polski są zielona a dla drugiej połowy żółte?

Lotnictwo składa się z zasad i wyjątków. Przekornie można by nawet powiedzieć, że z wyjątków i zasad. Dlaczego Checkiny dla pół Polski są zielone a dla drugiej połowy żółte? Otóż w przestrzeni klasy G (w uproszczeniu od ziemi to większość obszaru Polski, z wyjątkiem przestrzeni kontrolowanych, przestrzeni niesklasyfikowanych – głównie wojskowych - , i innych przestrzeni lotniczych, np. TSA, TRA, ATZ itd…) obowiązują wyłącznie dwie zasady: pierwsza to, że w lotach VFR latamy w myśl zasady, „widzę i jestem widziany” oraz, że nie przekraczamy prędkości 250kt. W owej przestrzeni klasy G, funkcjonuje służba informacji powietrznej, tzw FIS (Flight Information Service), która jak sama nazwa wskazuje jest służbą informacji w przeciwieństwie do służby kontroli (w przestrzeniach CTR), która może nakazać, zakazać. I teraz przykład: Dla pilota załogowego, wlot w przestrzeń kontrolowaną jest rzeczą świętą, znaczy nie można w nią wlecieć bez uzyskanej zgody kontrolera. Ale, już dla operatorów/pilotów bezzałogwców stworzono wyjątek, że np. mogą latać w odległości większej niż 1km od granicy lotniska do 30m do masy startowej 900 gr, bez zgody PAŻP (kontrolera). Stąd w przestrzeni kontrolowanej mogą się pojawić checkiny żółte, które kontroler może, ale nie musi zaakceptować. Oczywiście w przypadku Checkina, w przestrznei kontrolowanej w odległości np. 2 km od granicy lotniska do wysokości np. 100m, wymagana będzie zgoda kontrolera. Wtedy start jest możliwy wyłącznie po otrzymaniu akceptacji Checkina (wcześniej akceptacji misji), tzw. dFPL. Podobnie jest z FISem. FIS-owiec (jako informator) nie akceptuje waszych lotów, ale może je „zobaczyć”, tzw. „Check-In seen”. Może to zrobić aby np. wiedząc, że leci w pobliżu samolot załogowy, przypomnieć jednym i drugim o bliskiej obecności w przestrzeni. Ale jak podkreślam, może to zrobić, ale nie musi. Z kolei jak widzi, ze w danym miejscu leci nisko śmigłowiec o statusie HEMS (np. LPR) może zrobić dynamiczną strefę No-Fly (DRAP w rozumieniu nowych przepisów) . Wtedy macie obowiązek natychmiastowego lądowania. Ale, znowu, FIS-owiec nie ma obowiązku robienia takiej strefy, bowiem jest bezpiecznik, w którym to Wy latając dronami macie ustąpić pierwszeństwa ruchowi załogowemu. Jak widzicie jest jeszcze masa szarości, które wraz z nowymi przepisami zostaną powolutku wybielone lub wyczernione. Polska jest podzielona na kilka rejonów służby informacji powietrznej, w której działają różne ośrodki, rozlokowane po całej Polsce. Zatem odpowiadając na pytanie, kolory, zależą od tego na kogo się trafi i jakie są predyspozycje Informatora Służby Informacji Powietrznej.

Czy aplikacje typu FlightRadar24 są pewnym źródłem informacji na temat ruchu samolotów?

Zdecydowanie nie! Aby samolot pojawił się na mapach tego typu aplikacji, musi być wyposażony w transponder (wiele jednostek nie jest, zwłaszcza mniejszych). Ponadto pokrycie radarowe na niższych wysokościach nie koniecznie pokrywa cały obszar Polski, zatem nawet jeśli jednostka posiada transponder, nie musi być widoczna w aplikacji.

Kto bierze odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez mojego drona w locie?

Zawsze jest to operator, czyli Ty. Bez względu na to czy jest to lot rekreacyjny, sportowy, czy inny (w tym komercyjny), odpowiedzialność zawsze spoczywa na operatorze bezzałogowca i to on będzie pociągany do odpowiedzialności za szkody jakie wyrządził.

Loty wymagające szczególnej uwagi i ostrożności

Loty nad rurociągami paliwowymi, liniami energetycznymi i liniami telekomunikacyjnymi, zaporami wodnymi, śluzami oraz innymi urządzeniami znajdującymi się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne, wykonuje się z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Czy ubezpieczenie przypisane jest do drona?

Zależy od umowy z ubezpieczycielem. Ubezpieczenie OC z zasady przypisane jest do operatora, zatem można wykonywać loty różnymi modelami. Ubezpieczenie AC przypisane jest do drona, czyli każdy posiadany dron musi posiadać odrębne. Prowadząc firmę, każdy z operatorów musi posiadać własne ubezpieczenie OC, nawet jeśli latają jedną platformą.

Czy w aplikacji DroneRadar mogę wyszukiwać miejsca do lotów po adresie?

Tak

Dlaczego w tym samym miejscu, w różnych dniach wskaźnik pokazuje różne kolory? Raz mogę latać, innego dnie nie mogę latać.

Przestrzeń powietrzna ciągle się zmienia. Użytkownicy przestrzeni mogą poprzez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP), zamawiać (włączać) wybrane segmenty struktur powietrznych. Proces ten jest regulowany przez PAŻP.

DroneRadar umożliwia sprawdzenie dostępności przestrzeni powietrznej do zadanej wysokości. Dla przykładu: w jednym miejscu i w tym samym czasie dla wysokości 50m zaświeci się lampka zielona, a dla wysokości 300m może zapalić się żółta lub czerwona (zależy to od typu przestrzeni). Jest to prawidłowe działanie aplikacji.

Prosimy pamiętać, że przestrzeń powietrzna jest "trójwymiarowa", co oznacza, że ma granice poziome i pionowe, które dynamicznie zmieniają się w czasie.

· W jakim celu mam rejestrować miejsce lotów. Innymi słowy, po co robić Check-In?

Rejestracja lotów (Check-In) jest obowiązkowa na mocy Ustawy tarczy 2.0. Dodatkowo, zgłoszenie miejsca lotów ułatwi do Ciebie kontakt w sytuacjach nietypowych (np. kiedy zbliża się w Twoim kierunku kilka samolotów) lub sytuacjach awaryjnych (np. przelot śmigłowca LPR). Poza tym, Twój Check-In jest widoczny przez wojskowe i cywilne służby zarządzania ruchem lotniczym, które mogą poinformować inny ruch o Twoich lotach. Pamiętaj, że z uwagi na ochronę danych osobowych, podane przez Ciebie dane kontaktowe są dostępne JEDYNIE dla służb związanych z organizacją przestrzeni.

Co mam wpisać w polu “Typ Drona” podczas rejestracji operacji (Check-In)?

Informacja która zostanie wpisana w tym polu jest dostępna dla wszystkich użytkowników aplikacji oraz służb ruchu lotniczego. Dobrze by było gdyby wiedzieli jakim typem bezzałogowca latasz. Nie zawsze nazwa modelu wskazuje bezpośrednio na tym statku powietrznego. Wprowadzono ustandaryzowane nazwy na typy bezzałogowców (RPAS). Są nimi:

MR - Wielowirnikowiec (Multi Rotor)
H - Śmigłowiec (Helicopter)
A - Samolot lub szybowiec (Aircraft)
AS - Sterowiec, Balon (Airship, Balloon)

Przykład zapisu dla drona QAV250: MR/QAV250

Czy mogę sprawdzić przestrzeń w innym miejscu niż w tym w którym się aktualnie znajduję?

Tak, wystarczy postawić PIN w dowolnym miejscu na mapie.

Posiadam telefon z Androidem w wersji 4.1 i aplikacja mi nie działa

Aktualnie aplikacja jest wspierana na Androidach od wersji 5.0

Używam Androida i zdarza się, że aplikacja wyświetla błąd dostępu do GPS. Co robić?

Po pierwsze upewnij się że usługi geolokalizacji są włączone... po drugie - lokowanie satelitów GPS (znalezienie lokalizacji) może trwać nawet klika minut, zależnie od urządzenia, i mocy sygnału w danym miejscu i czasie. Zalecamy włączenie A-GPS (w ustawieniach lokalizacji: Assisted GPS / duża dokładność z użyciem sieci komórkowej), który jest szybszy.
W przypadku dalszych kłopotów, mimo wszystko zalecamy użycie zewnętrznego programu do fixowania GPS, który najlepiej pracuje z Twoim urządzeniem (z powodzeniem testowaliśmy bezpłatne programy: GPS Locker, GPS Data i GPS Status & Toolbox).

Czy w aplikacji Droneradar znajdę informację na temat warunków pogodowych?

Tak. Informację we wskazanym punkcie znajdziecie w zakładce Info.

Przydałaby się pełna koordynacja aplikacji wraz z innymi użytkownikami przestrzeni powietrznej, aby faktycznie był sens z jej korzystania za każdym razem. Aktualnie odnoszę wrażenie, że aplikacja bardziej wpływa na separację samych dronów, aniżeli awionetek, czy paralotniarzy, którzy moim zdaniem są największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa lotu dronem.

Prowadzimy działania zmierzające do pełnej integracji lotnictwa załogowego z bezzałogowym.

Spotkałem się z sytuacją w której po zarejestrowaniu lotu przez przestrzeń powietrzna gdzie miałem zielone światło przeleciał mały samolot, prawdopodobnie Cessna.

Jest to jak najbardziej możliwy scenariusz. Zielone światło w aplikacji DroneRadar nie zwalnia z obowiązku obserwacji nieba i zapewnienia bezpiecznej odległości od innych statków powietrznych, szczególnie załogowych. Należy pamiętać, że minimalna wysokość lotu załogowym statkiem powietrznym za wyjątkiem startów i lądowań w locie VFR (Visual Flight Rule) to 150m AGL (Above Ground Level). Tak jak w życiu, pilot załogowego statku powietrznego może się czasami pomylić...

Fajnie by było gdyby można było zobaczyć lądowiska LPR i innych służb ratunkowych. Pozwoli to na określenie skąd ewentualnie bedą startować i skąd można sie ich spodziewać.

Przyszpitalne lądowiska LPR są widoczne w aplikacji Droneradar i oznaczone zostały strefą geograficzną DRA-I. PAŻP w sytuacji lotu LPR o statusie HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) może (ale nie ma obowiązku) oznaczyć tymczasowy obszar całkowitego wyłączenia z lotów. W takim przypadku otrzymacie notyfikację, oraz taki komunikat:

Straciłem kontrolę nad dronem. Nie mam z nim kontaktu i prawdopodobnie nie działa funkcja automatycznego powrotu. Co robić?

Zachować spokój. Jeśli miałeś w aplikacji DroneRadar zarejestrowane miejsce, możesz zgłosić utratę kontroli. W pomarańczowej zakładce "więcej..." (po prawej stronie, na dole ekranu) kliknij duży czerwony guzik UTRATA KONTROLI. Następnie suwaczkiem wskaż, przybliżoną prędkość ucieczki i pozostały czas baterii. Na mapie w PAŻP wyświetli się potencjalne obszar "rażenia". Jeśli, będzie on nachodził na przestrzeń powietrzną lub lotnisko, możesz spodziewać się telefonu od służb ruchu powietrznego w celu potwierdzenia wiarygodności informacji. Ale! nie przejmuj się! Utrata kontroli nad bezzałogowcem nie jest przestępstwem ani wykroczeniem. Twoje przyznanie się, jest świadectwem, dojrzałości i poczucia odpowiedzialności. Nikt nie ukaże cię za deklarację stanu rzeczy niezależną od Ciebie.

Czy istnieje możliwość przeglądania map offline lub z wyłaczonym GPS-em?

Aktualnie nie ma takiej możliwości.

Czy strefy a aplikacji DJI pokrywają się ze strefami w aplikacji DroneRadar?

Nie. DJI, oznacza na mapie "własne" przestrzenie w których obowiązuje zakaz lotów. Z naszych obserwacji wynika, że strefy w DJI nie ilustrują faktycznego stanu obowiązujących przestrzeni powietrznych w Polsce. Aktualny stan, znajdziecie w aplikacji DroneRadar.

Zabrakło mi części do mojego bezzałogowca. Potrzebuje je "na szybko" wypożyczyć? Co robić?

Można zarejestrować lot, z wpisanym w polu "Typ RPAS / Dodatkowe informacje" tekstem: NIE LATAM. POSZUKUJE Baterii LIPO 11V. Proszę o kontakt: +48500100300