Icons description

Description of the graphics used in the Droneradar application

max 250gr.
Maksymalna masa startowa to 250gr. Uwaga! Dron z kamerą.
max 900gr. i/lub 80J
Maksymalna masa startowa to 900gr. lub maksymalna energia przenoszona na głowę w przypadku uderzenia będzie mniejsza niż 80 J
max 4kg
Maksymalna masa startowa to 4 kg.
max 25kg
Maksymalna masa startowa to 25kg.
max 19m/s
Maksymalna prędkość pozioma drona to 19 m/s (68 km/h)
max 120m
Maksymalna wysokość lotu od najbliższego punktu powierzchni ziemi
VLOS
Obowiązek utrzymywania drona w zasięgu widoczności wzrokowej w trakcie całego lotu
Konieczna rejestracja Operatora
Konieczność rejestracji Operatora (https://drony.ulc.gov.pl)
Instrukcja drona
Obowiązek znajomości instrukcji obsługi drona
Szkolenie Online
Wymagane szkolenie Online
Szkolenie Online i egzamin
Wymagane ukończenie szkolenia i zaliczenie egzaminu online
Szkolenie Online, egzamin w ośrodku i ukończone samkoształcenie praktyczne
Wymagane ukończenie szkolenia i zaliczenie egzaminu online oraz dodatkowego egzaminu teoretycznego w podmiocie szkolącym, oraz ukończenie samokształcenia praktycznego.
Zakaz zrzutu
Nie wolno przewozić materiałów niebezpiecznych i zrzucać żadnych materiałów
Przelot nas osobami postronnymi OK
Dopuszcza się przelot nad osobami postronnymi
Przelot nas osobami postronnymi NOK
Nie wolno wlatywać nad osoby postronne
Zgromadzenia ludzi NOK
Nie wolno wlatywać nad zgromadzenia osób
Minimalna odległość od osób i zabudowy to 150m
Minimalna odległość pozioma od osób i zabudowy to 150 m.
Minimalne odległości 30m i 5m
Minimalna odległość pozioma od osób to 30 m lub 5 m jeżeli dron posiada uruchomioną funkcję trybu niskiej prędkości <3 m/s