Loty w przestrzeniach wojskowych

Jak uzyskać zgodę na lot w zasięgu wzroku w przestrzeni wojskowej MATZ?

W przestrzeniach wojskowych (MATZ) obowiązują wytyczne Szefa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP nr 26 z dnia 23 grudnia 2016 r. (wcześniej z 5 kwietnia 2016 roku) w sprawie uszczegółowienia zasad wykonywania lotów modeli latających oraz bezzałogowych statków powietrznych o MTOM nie większej niż 25 kg w strefach ruchu lotniskowego lotnisk wojskowych (MATZ).

Wytyczne obejmują zasady wykonywania lotów VLOS i BVLOS w przestrzeniach MATZ.

Formularz zgłoszenia lotu RPAS w MATZ

Infografika