Loty w przestrzeniach wojskowych

Jak uzyskać zgodę na lot w zasięgu wzroku w przestrzeni wojskowej MCTR?

W przestrzeniach wojskowych (MCTR) obowiązują WYTYCZNE
SZEFA SZEFOSTWA SŁUŻBY RUCHU LOTNICZEGO SIŁ ZBROJNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ nr 6 z dnia 17 września 2018 r.
w sprawie uszczegółowienia zasad wykonywania lotów modeli latających oraz bezzałogowych statków powietrznych o MTOW nie większej niż 25 kg w strefach ruchu lotniskowego lotnisk wojskowych (MATZ) oraz strefach kontrolowanych lotnisk wojskowych (MCTR)

Wytyczne obejmują zasady wykonywania lotów w MCTR.

Formularz zgłoszenia lotu RPAS w MCTR

Infografika