Skróty

Opis skrótów

Lotnictwo to tysiące skrótów. To normalne, że możesz być nimi przytłoczony. Z czasem przywykniesz do nich i zobaczysz, że bardzo ułatwiają zrozumienie zagadnień lotniczych.

Najczęściej stosowane skróty

RPAS Remotely Piloted Aircraft Systems - istnieje wiele określeń dla bezzałogowców. RPAS został uznany przez komisję europejską, jako oficjalny. Jednak potocznie, używa się wiele innych, podobnie brzmiących skrótów, takich jak: BSP Bezzałogowy Statek Powietrzny, DRON, UAV Unmanned Aerial Vehicle UAS Unmanned Aircraft Systems.

UAVO Unmanned Aerial Vehicle Operator

VLOS Visual Line Of Sight - operacje w zasięgu wzroku

EVLOS Extended Visual Line Of Sight - operacje w zasięgu wzroku z osobą towarzyszącą

BVLOS Beyond Visual Line Of Sight

FPV First Person View - możliwość obserwacji ze zdalnej kamery

SR Sun Rise - Wschód słońca

SS Sun Set - Zachód słońca

UTC Coordinated Universal Time - czas uniwersalny

LMT Local Mean Time- Czas lokalny

Skróty stosowane w przestrzeniach lotniczych

CTR W strefach kontrolowanych lotnisk CTR wykonywanie lotów UAV możliwe jest po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu warunków lotu i zgody od PAŻP.

TMA W strefach kontrolowanych TMA wykonywanie lotów UAV możliwe jest po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu warunków lotu i zgody od PAŻP.

ATZ W strefach ruchu lotniskowego cywilnych lotnisk niekontrolowanych ATZ w czasie ich aktywności wykonanie lotu UAV jest możliwe tylko po uzgodnieniu z zarządzającym daną strefą.

EA, ROL W strefach EA (Exercise Area)/ROL (Rejon Ograniczeń Lotów), w czasie ich aktywności loty UAV są możliwe tylko po uzgodnieniu z zarządzającym daną strefą.

AAA W strefach dla których wydano ostrzeżenie nawigacyjne należy zachować szczególną ostrożność. Jeśli istnieje możliwość kontaktu, warto poinformować o swoich lotach.

EPD W strefach niebezpiecznych (poligony wojskowe) i w czasie ich aktywności loty UAV są możliwe tylko po uzgodnieniu z zarządzającym daną strefą.

EPR W strefach o ruchu ograniczonym EPR loty UAV są dozwolone po uzyskaniu zgody od zarządzającego. Warunki zakazów lub graniczeń lotów w strefach EPR w tym w przestrzeniach nad miastami o liczbie mieszkańców powyżej 25 000 oraz zasady odstępstw określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2011r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące.

EPP W strefach o ruchu zakazanym EPP loty UAV są zabronione.

TSA W aktywnych strefach TSA obowiązuje całkowity zakaz lotów wszelkich statków powietrznych, z wyjątkiem tych należących do organizacji które przestrzenie te zarezerwowała. Jednym słowem Aktywna TSA, znaczy zakaz lotów UAV.

TRA W aktywnych strefach z ograniczeniami TRA loty UAV są dozwolone jedynie po uzyskaniu zgody od zarządzającego tą przestrzenią.

MATZ W aktywnych strefach ruchu lotniskowego lotnisk wojskowych MATZ wykonanie lotu UAV jest możliwe tylko po uzgodnieniu z zarządzającym daną strefą.

MRT W aktywnych wojskowych drogach niskich lotów MRT obowiązuje całkowity zakaz lotów wszelkich statków powietrznych, z wyjątkiem tych należących do organizacji które przestrzenie te zarezerwowała.

ADIZ Przygraniczny pas o szerokości 15km. Wszelkie loty UAV wymagają uzyskania zgody.

Lotniska

  • Lotniska kontrolowane: Duże lotniska komunikacyjne.
  • Lotniska niekontrolowane: Średniej wielkości lotniska, z reguły aeroklubowe, na których latają szybowce, małe samoloty, śmigłowce, wiatrakowce, paralotnie i często odbywają się tam skoki spadochronowe.
  • Lądowiska ewidencjonowane: Lądowiska, z reguły prywatne. Ale niech to nie uśpi Twojej czujności. Są momenty, gdzie lata tam bardzo dużo, różnych statków powietrznych.
  • Lądowiska nieewidencjonowane: Lądowiska prywatne. Zachowaj szczególną ostrożność.
  • Lotniska wojskowe: Tu, nie ma żartów. Lata tu dużo bardzo szybkich samolotów. Uzyskaj zgodę na lot w pobliżu.
  • H: Lotniska i lądowiska śmigłowcowe.
  • DOL: Wojskowe Drogowe Odcinki Lotniskowe.
  • Niepotwierdzone: Ktoś kiedyś zaobserwował w tym miejscu wzmożoną aktywność lotniczą. Zachowaj ostrożność.