Sprawdź, gdzie i kiedy możesz latać.

Pobierz aplikację i lataj po dobrej stronie

Can you fly your drone here?

Download application, fly wisely

Recommended by

Górki nieewidencjowane

Inne oznaczenia / Other Names
brak danych / n.a.
Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N50°22'21.3" E21°17'22.9"
Radio
brak danych / n.a.
Elewacja / Elevation
515 ft
RWY
155/335 (16/34), 690 x 34 m [-100/-35], N50°22'21.3" E21°17'22.9"
Kontakt / Contact
+48 785 934 497
Uwagi / Caution
Pas trawiasty, wyraźnie oznakowany. Lądowisko Góreckiego Stowarzyszenia Lotniczego im. Jana Wnęka
Link
https://www.facebook.com/Góreckie-Stowarzyszenie-Lotnicze-im-Jana-Wnęka-1603230246598433/?fref=ts