Sprawdź, gdzie i kiedy możesz latać.

Pobierz aplikację i lataj po dobrej stronie

Can you fly your drone here?

Download application, fly wisely

Recommended by

Gozdnica nieewidencjowane

Inne oznaczenia / Other Names
brak danych / n.a.
Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N51°27'38.9" E15°06'22.1"
Radio
brak danych / n.a.
Elewacja / Elevation
450 ft
RWY
039/219, 910 x 50 m, N51°27'38.9" E15°06'22.1"
Uwagi / Caution
Lądowisko wykorzystywane przez służby leśne (Nadleśnictwo Wymiarki). Przygotowywane do powstania Gminnej Strefy Przemysłowej, ale z zachowaniem funkcji lądowiska.