Sprawdź, gdzie i kiedy możesz latać.

Pobierz aplikację i lataj po dobrej stronie

Can you fly your drone here?

Download application, fly wisely

Recommended by

Jasło ewidencjowane

Inne oznaczenia / Other Names
Jasielskie Stowarzyszenie Lotnicze "Ikar"
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N49°45'09.9" E21°30'41.2"
Radio
brak danych / n.a.
Elewacja / Elevation
740 ft
RWY
083/263 (08/26), 350 x 27 m, N49°45'09.9" E21°30'41.2"
Kontakt / Contact
Leszek tel. +48 603 291 186
Uwagi / Caution
Lądowisko Jasielskiego Stowarzyszenia Lotniczego "IKAR". Pas trawiasty oznakowany. Rowy melioracyjne: 50 m przed progiem 08 i 120 m przed progiem 26. Linia elektryczna wysokiego napięcia równoległa do pasa w odległości 150-200 m. po jego północnej stronie. Na południe od progu 08 zabudowania lądowiska. Krąg nadlotniskowy południowy na wys. 300 m AGL. Nr ewid.ULC 198
Link
http://www.jsl-ikar.eu/