Sprawdź, gdzie i kiedy możesz latać.

Pobierz aplikację i lataj po dobrej stronie

Can you fly your drone here?

Download application, fly wisely

Recommended by

Kolonia nieewidencjowane

Inne oznaczenia / Other Names
brak danych / n.a.
Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N53°34'33.6" E21°16'22.7"
Radio
brak danych / n.a.
Elewacja / Elevation
460 ft
RWY
174/354, 340 x 35 m, N53°34'33.6" E21°16'22.7"
Uwagi / Caution
Trawa, oznakowane. Od płd. linia elektryczna - zdjęty fragment w osi pasa. Wskaźnik wiatru po wsch.stronie pasa