Sprawdź, gdzie i kiedy możesz latać.

Pobierz aplikację i lataj po dobrej stronie

Can you fly your drone here?

Download application, fly wisely

Recommended by

Kukały nieewidencjowane

Inne oznaczenia / Other Names
EPKU
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N51°52'31.2" E21°00'11.1"
Radio
Kukały-Radio 123.45
Elewacja / Elevation
423 ft
RWY
169/349, 700 x 45 m, N51°52'31.2" E21°00'11.1"
Kontakt / Contact
Waldemar Mrówczyński tel. +48 602 214 529
Uwagi / Caution
Pas trawiasty oznakowany. Bardzo dobrze utrzymana nawierzchnia pasa na całej szerokości. Nr ewid.ULC 355