Sprawdź, gdzie i kiedy możesz latać.

Pobierz aplikację i lataj po dobrej stronie

Can you fly your drone here?

Download application, fly wisely

Recommended by

Łagowiec nieewidencjowane

Inne oznaczenia / Other Names
Stary Dwór, Brójce
Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N52°20'04.6" E15°39'57.6"
Radio
brak danych / n.a.
Elewacja / Elevation
240 ft
RWY
135/315, 810 x 50 m, N52°20'04.6" E15°39'57.6"
Uwagi / Caution
Lądowisko AGRO, trawiaste, koszone, oznakowane. Rękaw na progu. Uwaga na ewentualne szkody spowodowane przez dziki