Sprawdź, gdzie i kiedy możesz latać.

Pobierz aplikację i lataj po dobrej stronie

Can you fly your drone here?

Download application, fly wisely

Recommended by

Liw-Jarnice nieewidencjowane

Inne oznaczenia / Other Names
brak danych / n.a.
Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N52°21'44.8" E21°59'00.5"
Radio
brak danych / n.a.
Elewacja / Elevation
384 ft
RWY
167/347, 320 x 25 m, N52°21'44.8" E21°59'00.5"
Uwagi / Caution
Pas startowy przy hangarze. Hangar przy progu 35. Trawiasty, nieoznakowany