Sprawdź, gdzie i kiedy możesz latać.

Pobierz aplikację i lataj po dobrej stronie

Can you fly your drone here?

Download application, fly wisely

Recommended by

Pijanów ! niesklasyfikowane

Inne oznaczenia / Other Names
brak danych / n.a.
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N51°01'43.8" E20°09'16.8"
Radio
brak danych / n.a.
Elewacja / Elevation
774 ft
RWY
178/358, 630 x 30 m, N51°01'43.8" E20°09'16.8"
Uwagi / Caution
Pas trawiasty, oznakowany. Zabudowania przed progiem 18. Nr ewid.ULC 407