Sprawdź, gdzie i kiedy możesz latać.

Pobierz aplikację i lataj po dobrej stronie

Can you fly your drone here?

Download application, fly wisely

Recommended by

Pokrzywki nieewidencjowane

Inne oznaczenia / Other Names
brak danych / n.a.
Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N53°18'26.4" E19°25'22.5"
Radio
brak danych / n.a.
Elewacja / Elevation
355 ft
RWY
136/316, 285 x 17 m, N53°18'26.4" E19°25'22.5"
Kontakt / Contact
Leszek Węgrzynowski +48 600-239-907
Uwagi / Caution
Pas trawiasty oznakowany