Sprawdź, gdzie i kiedy możesz latać.

Pobierz aplikację i lataj po dobrej stronie

Can you fly your drone here?

Download application, fly wisely

Recommended by

Prejłowo nieewidencjowane

Inne oznaczenia / Other Names
brak danych / n.a.
Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N53°44'21.7" E20°44'21.1"
Radio
brak danych / n.a.
Elewacja / Elevation
460 ft
RWY
069/249, 330 x 23 m, N53°44'21.7" E20°44'21.1"
Kontakt / Contact
Janusz Malinowski +48 89 5122400, +48 502512 800
Uwagi / Caution
Trawa, oznakowany, rękaw po płn.stronie pasa