Sprawdź, gdzie i kiedy możesz latać.

Pobierz aplikację i lataj po dobrej stronie

Can you fly your drone here?

Download application, fly wisely

Recommended by

Przywidz-Katarynki ewidencjowane

Inne oznaczenia / Other Names
brak danych / n.a.
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N54°12'55.9" E18°20'22.4"
Radio
brak danych / n.a.
Elewacja / Elevation
810 ft
RWY
097/277, 800 x 40 m, N54°12'55.9" E18°20'22.4"
Kontakt / Contact
Lądowisko Zielonej Bramy tel: +48 793 029 737, zielonabrama.sky@wp.pl
Uwagi / Caution
Nr ewid.ULC 288
Link
http://zielonabramasky.wix.com/przywidz, https://www.facebook.com/przywidzkatarynki99/