Sprawdź, gdzie i kiedy możesz latać.

Pobierz aplikację i lataj po dobrej stronie

Can you fly your drone here?

Download application, fly wisely

Recommended by

Sąspów nieewidencjowane

Inne oznaczenia / Other Names
Jerzmanowice
Status
Lądowisko
Współrzędne / Coordinates
N50°13'21.7" E19°47'05.3"
Radio
brak danych / n.a.
Elewacja / Elevation
1490 ft (1450/1450)
RWY
055/235, 520 x 25 m, N50°13'21.7" E19°47'05.3"
Kontakt / Contact
Wojtek tel.+48 604190374
Uwagi / Caution
Lądowisko trawiaste, oznakowane, równa powierzchnia, regularnie koszone. Linia elektryczna przecina pas około 120 metrów od progu 05. Pod linią, przy krawędziach pasa umieszczone są białe znaki „x”. Oba progi obniżone w stosunku do środka pasa o ok.40 ft. Zalecane przyziemienie jak najbliżej oznaczonego progu i dobieg "pod górkę". Położone na granicy Ojcowskiego PN (EP R14)