Sprawdź, gdzie i kiedy możesz latać.

Pobierz aplikację i lataj po dobrej stronie

Can you fly your drone here?

Download application, fly wisely

Recommended by

Skierniewice-Psary ! niesklasyfikowane

Inne oznaczenia / Other Names
brak danych / n.a.
Status
Lądowisko zarejestrowane
Współrzędne / Coordinates
N51°53'09.8" E20°19'30.1"
Radio
brak danych / n.a.
Elewacja / Elevation
485 ft
RWY
120/300, 530 x 35 m, N51°53'09.8" E20°19'30.1"
Uwagi / Caution
Pas trawiasty, ogrodzony. Progi oznakowane. Po południowej stronie pasa ogrodzone wybiegi dla koni. Nr ewid.ULC 336
Film
https://youtu.be/5WfwpVwHylg